Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb prezentace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování podniků, pivovarů a událostí na stránkách www.pravenacepu.cz  a jsou všeobecnými obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 273 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku.

I. Definice pojmů

,,Registrátor” – provozovatel webových stránek www.pravenacepu.cz – Jan Drábek, IČ: 87763605, Bartošova 1828/1, 60200, Brno

,,Provozovatel” – právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci prostřednictvím formuláře na adrese www.pravenacepu.cz/reigstrace za účelem přidávání a spravování položek na těchto stránkách.

,,Podnik” – Profil zařízení restauračního typu, který si vytvořil Provozvatel po registraci nebo mu byl přidělen po registraci Registrátorem. Do této kategorie spadá pivnice, restaurace, kavárna, bar nebo pivotéka.

,,Pivovar” – Profil malého nebo středního pivovaru, který si vytvořil Provozvatel po registraci nebo mu byl přidělen po registraci Registrátorem.

,,Událost” – Profil kulturní nebo gastronomické akce, který si vytvořil Provozvatel po registraci nebo mu byl přidělen po registraci Registrátorem.

II. Registrace provozovatele

1. Uživatel, který chce přidat nebo spravovat vlastní podnik, se může zaregistrovat pomocí registračního formuláře na adrese https://www.pravenacepu.cz/registrace/

2. Registrací se uživatel nezavazuje k využívání placených služeb.

3. Uživatelský účet může být na žádost Provozovatele odstraněn Registrátorem společně se všemi osobními údaji.

III. Přidávání a správa podniků, pivovarů a událostí

1. Registrátor přidává podniky dle vlastního uvážení na základě veřejně dostupných informací.

2. Provozovatel může přidávat vlastní podniky, pivovary nebo události, pokud si zakoupí příslušnou služby prostřednictvím objednávky.

3. Přidávat lze pouze takové položky, které vyhovují následujícím kritériím:

  • Podnik – Zařízení restauračního typu, které nabízejí čepované pivo z mikro, malých a středních pivovarů.
  • Pivovar – Pivovar, který se řadí do kategorie mikro, malých a středních pivovarů.
  • Události – Událost, která je zaměřena na konzumaci čepovaného piva nebo je její program zaměřen na pivo.
 

4. Provozovatel může spravovat vlastní podniky, pokud si zakoupil příslušný balíček, který mu toto dovoluje.

5. Neregistrovaný uživatel, který je provozovatelem nebo majitelem podniku nebo pivovaru na našem webu, může požádat o úpravu informací Registrátora. Změna údajů může Registrátor provést.

IV. Služby

1. Registrátor nabízí především následující služby:

  • Přidávání podniků, pivovarů a události
  • Správa podniků, pivovarů a událostí
  • Propagace podniků, pivovarů a událostí
 

2. Provozovatel si může objednat služby prostřednictvím objednávkového formuláře po přihlášení do svého účtu.

3. Ceník služeb je uveden v podstránce Ceník v uživatelském účtu.

V. Objednávka služeb

1. Objednat službu si může pouze registrovaný uživatel, kterému Registrátor nastavil uživatelskou skupinu ,,Provozovatel”.

2. Objednávka se řídí platným ceníkem.

3. Služby se objednávají na období jednoho roku, pokud není u dané služby uvedeno jinak.