Hauskrecht – parní pivovar

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vlastnosti podniku

Otevírací doba

Kontaktní informace

BRNĚNSKÁ PIVOVARNICKÁ SPOLEČNOST

… byla založena třemi kamarády, které dohromady svedlo nadšení pro neobyčejné pivo. Rychle se shodli na tom, že neobyčejné pivo by mělo být vařeno neobyčejným sládkem v neobyčejném pivovaru. Jejich touhu po takovém pivu jen posílila vlna malých řemeslných pivovarů (craft breweries), která se v posledních několika letech převalila přes oceán do staré Evropy.

Po několika letech hledání vhodného industriálu, v němž by se inovativní duch tradičního českého řemesla cítil jako doma, padla volba na trochu tajemnou budovu na Porážce v areálu bývalých brněnských jatek, která byla postavena v roce 1899.

O PIVOVARU SAMOTNÉM PETR HAUSKRECHT ŘÍKÁ …

Budova na Porážce mě oslovila od prvního okamžiku. Varné pánve, ležácké tanky, propagační stanice na kvasnice i šalanda s výčepem mi začaly tančit v mysli a usazovat se na místa skoro totožná s těma, na kterých se dnes opravdu nacházejí. V duchu jsem viděl osoby i všechny živé tvory, kteří touto budovou prošli. A já věděl, že tady je to pravé místo pro moje pivo, protože dobré a hlavně netradiční pivo může vzniknout jen v prostorách, které samy sládka k něčemu neobyčejnému vybízejí.

Když stojím nad mladinovou pánví, přihazuju chmel, jako bych dobrou polívku lehce kořenil, nebo zakváším tank čerstvýma kvasnicema, v duchu vidím tu pohádku, to kouzlo nově zrozenýho piva, jehož pěna pak pomalu klouže po čerstvě natočený sklenici v  místní hospodě. Můj oblíbený brněnský rodák Bohumil Kilian by napsal: „V tom okamžiku jsem šťasten – má duše odchází s každým douškem k vám, mí milí pijáci, naplňuje vás potěšením a já vím, že já tak naplňuji své životní poslání – dělat lidem radost opravdu dobrým pivem.“

SLAD

Pro má piva se snažím vybírat ten nejlepší moravský nebo český slad, ať již z nedalekého Rajhradu, z Kounic nebo ze Záhlinic. Barevné a speciální slady, ze kterých vařím speciály nakupujeme především ze sladovny Klusáček v Kounicích. Vždyť dobrý slad je základ kvalitního piva. A abych nezapomněl – s výjimkou opravdu speciálních piv (pšeničné pivo, ovesné pivo a pod.) je u nás samozřejmostí, že pro naše piva používáme výhradně JEČNÉ SLADY.

CHMEL

Chmel je podstatnou surovinou pro výrobu piva v českých zemích již nejméně 1000 let. V dávných dobách sládci oceňovali i jeho antiseptické účinky, pozitivně ovlivňující trvanlivost piva, dnes přidáváme chmel do várky především kvůli hořkosti a vůni. Klasická piva českého typu vařím výhradně z žateckých chmelů různých odrůd, především poloraného červeňáku. Některá piva dochmeluji zastudena za použití poněkud netradičního postupu, který je jedním z výrobních tajemství našeho pivovaru.

VARNA

Všechno vlastně začíná na sladovně. (Ne že bychom u nás sladovali pouze v oddělené místnosti slad skladujeme a následně šrotujeme). Sladový šrot je dopraven do rmutovystírací kádě, kde se mísí s vodou a uvolňuje se z něj extrakt do roztoku – tuto fázi nazýváme rmutování. Následně dílo scedíme a k získané sladině přidáváme chmel v několika dávkách za neustálého vaření. Získanou mladinu po odstředění ve vířivé kádi ochladíme a s úderem pivovarského zvonu a přáním „Dej Bůh štěstí“ posíláme do sklepa. Naším varným médiem je brněnská městská pára – proto se hrdě nazýváme Parní pivovar.

SPILKA & SKLEP

Zatímco v tradičních pivovarech byly spilka a sklep rozsáhlé podzemní místnosti, kde v otevřených dřevěných kádích pivo kvasilo a v dřevěných ležáckých sudech dozrávalo, u nás, vzhledem k prostorové dispozici, slouží jako spilka a sklep zároveň sada nerezových tanků.

Mladinu, kterou čerpáme z varny, chladíme pomocí ledové vody na 6-7°C a poté do ní přidáváme kulturu kvasinek, což je proces tzv. zakvašování.

Během zhruba týden trvajícího hlavního kvašení důsledně regulujeme teplotu v závislosti na úbytku zkvasitelných látek (extraktu). Ty se díky aktivitě kvasnic mění na alkohol, kysličník uhličitý (CO2) a teplo.

V průběhu dokvášení (dozrávání) naše spodně kvašená piva leží v klidu a tichu při teplotě 1-2°C a pomalu se nasycují vlastním přírodním oxidem uhličitým, chuťově se zakulacují a získávají specifický buket. Celý proces dozrávání trvá 3 – 8 týdnů (podle druhu piva).

ŠALANDA

„Šalanda je obecně místnost, sloužící k odpočinku, stravování a ubytování námezdních pracovníků, čeledi ve mlýnech nebo v pivovarech. Obyvatelé šalandy mívali k dispozici sporák s nádobami na vaření a ohřívání jídla, také žlab k mytí nádobí. Uprostřed místnosti stály stoly, kolem skříně na nádobí a šatstvo dělníků“ – tolik Wikipedie.

Naše Šalanda tomuto popisu v podstatě odpovídá, je otevřena každý týden během prohlídky pivovaru pro všechny, kdo navštíví náš pivovar a zatouží ochutnat naše pivo přímo u zdroje a přitom ještě obohatit své znalosti nejen o pivě.

Však se stavte!

Galerie

Komentáře

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další pivovary

Ve Falkonu nejde jen o to, nabídnout dobré pivo, ale předat s ním i určitou filosofii. Svět …
Kořeny a vzpomínky na prapředka, rychtáře Krahulíka sehrály významnou roli při založení pivovaru. Rodinný pivovar ZICHOVEC jsme …